JÄSENEN NIMI

MAHDOLLINEN POSITIO HALLITUKSESSA

ESITTELYTEKSTI + SPOSTI YMS.